Siūlome legalų darbą ir gerą atlyginimą Norvegijoje nuo 146 iki 360 NOK/val. (nuo 14 iki 42 EUR/val.)
8 604 28567  
Oslo: +4721950179 London: +442035149308
info@jobcenter.lt

“Jobcenter LT ” vadovo komentarai

Lietuvos įdarbinimo agentūrų medžioklė arba kita medalio pusė...

Lietuvos įdarbinimo agentūrų medžioklė arba kita medalio pusė...                                                                                                                                                                  

Sukčiai, aferistai, žulikai, vagys – kokių tik atsiliepimų neperskaitysi apie įdarbinimo agentūras bulvarinės spaudos puslapiuose.

Jau kuris laikas į šį „chorą“ įsilieję ir kai kurie rimti spaudos leidiniai ir net TV kanalai.

Internetas mirga-marga ir vis pučiasi nuo įvairiausių komentarų, išsireiškimų, grasinimų ir įžeidimų keliuose šiukšles ir paskalas iš visos Lietuvos kolekcionuojančiuose interneto portaluose, kuriuos stabilumo stokojančios asmenybės pavertė savo virtualiąja Meka.

O prieš kurį laiką nesuskaičiuojami įvairiausių instancijų patikrinimai, pasitelkus paslėptas kameras arba be jų, tačiau su svariais pažymėjimais dešimtimis užgriūna ant galvų tų nelaimėlių verslininkų, kurie pasirinko savo veiklos sritimi mūsų piliečių įdarbinimą.

Tai kokia šio pjudymo priežastis?

Nejau iš tikrųjų virš 100 oficialiai įregistruotų ir teisėtai veikiančių įdarbinimo agentūrų akimirksniu virto monstrais, lobstančiais iš bedarbių bėdų.

Tai gal jau seniai nebėra ir tokios veiklos?

Pažvelkime į „Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus“2 redakciją:

78. Įdarbinimo veikla 

78.1 Įdarbinimo agentūrų veikla 

78.2 Laikinojo įdarbinimo agentūrų veikla 

78.3 Kitas darbo jėgos teikimas

 O-o-o, pasirodo, veikla egzistuoja! Vadinasi, ji legali! Galima verstis! Ar ne? Gal tai iš tikrųjų „prekyba žmonėmis“, kaip rašo spauda?

Bet taip galime prieiti prie absurdo! Galbūt ir krizę suplanavo „darbdavių“ klanas, siekdamas vienintelio tikslo – praturtėti iš visuotinio chaoso ir pakirsti valstybės pamatus, tūkstančiais parduodant lietuvių piliečius į Vakarus?                  Juokinga? Bet tuo tarpu agentūros medžiojamos taip, lyg jos būtų valstybiniai nusikaltėliai.

 

Kas gi vyksta?

Galbūt, subruzdimo priežastis liūdnai pagarsėjusioje Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL 2006 L 376, p. 36)” !?

Baisus pavadinimas?

Nenorėdamas toliau gąsdinti skaitytojo sudėtingais išsireiškimais ir skaičiais, apibrėšiu jos esmę dviem sakiniais.

1.Nuo 2010 m. sausio 5 d. Lietuvoje įdarbinimo užsienyje agentūros prilyginamos kitoms paslaugas teikiančioms įmonėms, todėl Socialinės apsaugos ir darbo ministerija nebeišduoda licencijų verstis šia veikla

2.Už tarpininkavimą įdarbinant iš darbo ieškančio asmens negalima rinkti nei tiesioginių, nei netiesioginių mokesčių

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tai štai kur visų nelaimių šaltinis... vėl “kaip Europoje”, na taip…mes juk ir esame Europa…

Ir vėl, kaip visada, iniciatyvos teisingos, bet mes iš jų pasiimam tik tą dalį, kuris mums pagal jėgas.

Tad vėl gauname „sugedusį telefoną“ ir meškos paslaugą žmonėms. Direktyva ir yra direktyva, tačiau kodėl niekas neišaiškino nei liaudžiai, nei netgi spaudai (sprendžiant iš straipsnių neprofesionalumo) šitos pačios direktyvos esmės?

Beje, kažkaip pamiršo paminėti, kad Vokietijoje, Junginėje Karalystėje, Nyderlanduose, Norvegijoje ir kitose valstybėse agentūros už įdarbintus žmones gauna iš valstybės dotacijas ir išmokas, už kai kurias profesijas siekiančias 1000 eurų už įdarbintąjį!

Bet kuriuo atveju, Europoje ši veiklos sritis visokeriopai palaikoma ir skatinama valstybės, todėl tiesiog nėra prasmės imti už tai pinigus iš žmonių!

O Lietuvoje įdarbinimo agentūras paprasčiausiai paliko sudraskyti bedarbiams bei įvairioms miesto tarnyboms!

Akyse stovi dešimtys įniršusių piliečių, kasdien spyriais atveriančių biuro duris, ir pirmieji jų žodžiai... Jūs privalote įdarbinti nemokamai, jūs privalotebe pinigų, aš apskųsiu jus ministerijai, parašysiu pareiškimą į policiją, mokesčių inspekciją; aš papasakosiu apie jus laikraščiuose ir atsiųsiu žurnalistinį tyrimą! Nepadės? Mes rašysime į prokuratūrą, prezidentūrą, ambasadas! Nepadės? Tuomet pasmerksime, prakeiksime, surengsime mitingą! Na, o blogiausiu atveju patykosime prie laiptinės ir išmalsim snukį už ES direktyvos nevykdymą! Už tai kad jūs, menkystos ir nuliai, nenorite įdarbinti manęs, Lietuvos Respublikos piliečio, NEMOKAMAI!

Bet, atleiskite, kas gi tuomet šioje situacijoje vergas? Agentūros darbuotojai, kasdien einantys į darbą, kaip į mūšį, ar bedarbiai, reikalaujantys nemokamo įdarbinimo?

O ką galvoja valstybė?! Imkite iš kapitalistų darbdavių ir nelieskite vargšų, bėgančių visomis kryptimis, mūsų piliečių-elgetų! Teisinga! Bet kaip įrodyti tam kapitalistui darbdaviui, kad būtent Lietuvos piliečiai – patys geriausi, kad jie tokie puikūs, jog darbdavys privalo už juos sumokėti(!) pinigus! Už slovakus, lenkus, rumunus, ukrainiečius, baltarusius jie nemoka, o už Lietuvos piliečius -mokėti turi.

Padėtis tampa absurdiška! Dažni klientų klausimai:

Ar mes apmokame kelionę iki darbo vietos? Ar apmokame būsto išlaidas? Ar įskaičiuotas maitinimas mūsų (agentūrų!) sąskaita? Ar mes garantuojame visą darbo dieną ir pakankamą kiekį viršvalandžių? Ar apmokame pasitikimą oro uoste, vertėjo paslaugas, transporto paslaugas šalies viduje?

O juk visa tai ir yra tiesioginiai ir netiesioginiai mokesčiai!

Rezultatas apverktinas: iš šimtų bedarbių, skubiai besievakuojančių iš mūsų tėvynės, nemokamai įdarbinti pavyksta tik kas dešimtą. Na, o kiti apmoka bent jau keliasdešimt litų už savo anketos vertimą arba moka už kelionę ir būstą, tuo pačiu įgydami milžinišką pranašumą – teisę skųstis! Jie juk mokėjo pinigus,nesvarbu kur ir už ka! Turi kvitus, tad dabar „ši agentūrėlė“ jau priklauso nuo jų malonės! Skųstis galima bet kokia dingstimi:

 

-Žadėjo, kad fasuosime vaisius, o atvažiavus teko fasuoti daržoves;

Dėl blogo oro negalėjome dirbti laukuose;

Negavome dirbti  viršvalandžių;

Reikėjo važiuoti iki darbo, nes eiti buvo per toli:

Per anksti tekdavo keltis;

Kaimynui mokėjo daugiau;

Darbdavys nerodė reikiamo dėmesio;

Bendra virtuvė (tualetas)

Užsienyje psichologiškai sunku;

Visą laiką lyja;

Per šalta ir t.t.

 

Už tarpininkavimo įdarbinant paslaugų teikimo reikalavimų pažeidimą numatyta bauda (Administracinių teisės pažeidimų kodeksas, 173 (13) str.). Pastebėję tokių pažeidimų ar nukentėję nuo jų asmenys turėtų kreiptis į policija!

O kur gali kreptis įdarbinimo agentura?

Aš nenoriu raustis po purvinus skalbinius ar iškelti į viešumą profesijos subtilybes, tačiau negaliu nutylėti fakto, kad kažkodėl niekas ir niekada nesidomi agentūrų ir darbdavių skundais.

O padėtis darbo rinkoje yra tokia, kad iš 100 žmonių, išvykstančių uždirbti vaikams duonos kąsniui ar padengti kreditą už butą, gresiant varžytinėms, ar tiesiog ieškančių geresnio gyvenimo, 10-15 žmonių išlaipinami jau Lenkijoje, artimiausiame policijos punkte, sunkaus girtumo būklėje, arba pagavus gabenant 20 ir daugiau baltarusiškų cigarečių blokų (kaip aiškina įkliuvusieji, vežamų savo reikmėms),dažnai konfiskuoja narkotikus,neseniai keleta kartu konfiskavo šaudoma ginkla. Toliau – dar linksmiau: jau per pirmąsias dvi savaites užsienyje atsisijoja virš 50% žmonių. Pastovus girtavimas, narkotikų vartojimas, kontrabanda,reketas, vagystės ir prostitucija, taip pat – muštynės arba sistemingas vėlavimas į darbą įvardinami kaip pagrindinės tų atvykėlių atleidimo iš darbo priežasty

Aš žinau, apie ką kalbu, nes ne kartą teko kompensuoti butų savininkams, darbdaviams ar vietinėms agentūroms sulaužytų ar pavogtų daiktų vertę.

Tai kaip gi čia yra? Norėdama įdarbinti vieną žmogų, agentūra privalo:

1.Investuoti savo pinigus į darbo užsienyje paiešką.

2.Apmokėti gyvenamosios vietos suradimą arba net sumokėti už ją /palikti  avansą.

3.Apmokėti kliento pristatymo organizavimą arba jo pasitikimą užsienyje ir pervežimą iki gyvenamosios vietos

4.Nemokamai sutvarkyti visus būtinus dokumentus bei organizuoti susitikimą su darbdaviu.

5.Apmokėti vertėjo paslaugas.

6.O dar mokėti už paslaugas teisininkams, prireikus apsiginti nuo visų šantažuotojų „padėkų“.

Aš nė neminiu to, kad įdarbinimo agentūra, kaip ir bet kuri kita įmonė, turi savų išlaidų!

Taip, taip, įsivaizduokite, ji apmoka patalpų nuomą, milžiniškas telefonų sąskaitas, moka atlyginimus darbuotojams ir mokesčius,moka už interneta,už kanceliarines prekes,

Noriu garsiai sušukti – atsiprašau, bet mes - pelno siekianti organizacija! Mūsų įmonės įstatuose įtvirtintas pelno siekimas, o ne labdara! Mes norime sąžiningai užsidirbti duonos kąsniui!

Be abejo, labdara mūsų laikais yra gerai, tačiau mes norėtume teikti ją iš pelno.

 

Kol kas dar Įdarbinimo agenturos UAB JOBCENTER LT

Kol kas dar Direktorius ILJA MALKIN

Atsakymas į įžeidžiančius komentarus apie UAB Jobcenter LT

Atsakymas į įžeidžiančius komentarus apie UAB "Jobcenter LT".

Pastaruoju metu internete padaugėjo įžeidimų įmonės „Jobcenter LT“ atžvilgiu.
Žinodami tai rašančių žmonių amžių bei protinį išsivystymą,  galėtume šių nesąmonių nekomentuoti, jei tik jų vartojami išsireiškimai neprieštarautų įstatymams.
Mes kreipėmės į policijos pareigūnus bei internetinio puslapio administraciją, su kurių pagalba ir išsiaiškinome šių asmenų kompiuterių IP adresus, ir jau artimiausiu metu bus vykdomas tyrimas.

Dabar apie mūsų veiklą.

UAB „JOBCENTER LT“ su Norvegijos partneriais dirba jau virš trijų metų.
Mūsų veiklą sudaro:
1. Gyvenamųjų bei administracinių pastatų statyba Norvegijos teritorijoje (Bergene, Dramene, Trondheime).
2. Ekspeditoriaus darbai, išvežiojant prekes tarp Stavangerio ir Drameno miestų.
3. Taip pat darbuotojų paieška į Norvegijos fabrikus (maisto ir kt. pramonės).

Norime pabrėžti ir pasikartoti, jog dirbame pagal mūsų partneriu iš Norvegijos užsakymus, ir tik jie patys atsirenka sau darbuotojus.
Be abejo, privalumas kandidatuojant - anglų kalba, patirtis bei žalingų įpročių nebuvimas...
Šiuo metu turime galimybe įdarbinti iki 40-50 žmonių per mėnesį, o dėl mūsų šalyje susiklosčiusios ekonomines situacijos dabar išvykti norinčių žmonių yra daug daugiau.

Žinoma, dalis žmonių, neturinčių anglų kalbos žinių, jokios darbo patirties bei nepraėjusių atrankos dėl amžiaus cenzo (per jauni) arba nesaikingo alkoholio vartojimo, lieka labai nepatenkinti ir nesugalvoja nieko geriau, kaip išlieti savo pyktį ir nepasitenkinimą internete.

Bet kuriuo atveju, visiems ir įtikti neįmanoma, ir geras nebūsi.  Manau, kad neverta gaišti savo laiko dėl kelių nesubrendėlių ir nevykėlių, tegul jais užsiima tam skirtos tarnybos .

Pavyzdžiui, kalbant apie darbą naftos platformose, tai iš Lietuvos visada buvo atrenkami ne paprasti darbuotojai, o tik specialistai, kurie turi tik tam tikrus ir tam skirtus sertifikatus bei idealias anglų kalbos žinias. Visi kiti pasiūlymai įdarbinti naftos platformose yra tiesiog  sukčiavimas.
Todėl visiems norintiems išvykti dirbti i naftos platformas po mokyklos baigimo (18-20 metu), be anglų kalbos žinių, be patirties ir sertifikatų, bei jaunimui ketinančiam išvykti  į Norvegiją tam, kad ir toliau galėtų užsiiminėti nesąmonėmis, dėl kurių buvo išvyti iš darbo Anglijoje ar Airijoje, galime pakartoti dar kartą: “jums įvažiavimas į Norvegiją - uždarytas” keliaukit ir mokykitės, be kita ko, ir kultūros.

Visų kitų maloniai laukiame mūsų biure, ir tikrai labai stengsimės Jums padėti.

Kartojame, kad mes neimame registracijos mokesčio! Deja, Norvegijos darbdaviai neskaito lietuviškai, dėl to mes ir esame priversti daryti vertimus! Be to, mūsų kompanija įdarbina Lietuvos piliečius tiesiogiai pas norvegus, ir pagal įstatymus mes privalome tvarkingai įforminti visus būtinus dokumentus! Visiems reikia legalaus darbo tiesiogiai pas Norvegijos darbdavius, darbo leidimo, draudimo, visų būtinų pažymų bei gerų darbo sąlygų! Ir visa tai - nemokamai! Ar už visa tai turėtume sumokėti mes?!

Dėl kandidatų pasirinkimo sprendžiame ne mes, o norvegai.
Mes dirbame pagal jų užsakymus! Tikrai niekam negalime garantuoti 100 % įdarbinimo! Bet galime tvirtai pareikšti, kad žmonės per mūsų įmonę tikrai išvažiuoja, ir nemažai.
Dirbame tik su Norvegija ir kitais metais planuojame stipriai plėstis į šiaurinę jos pusę.
Planuojame turėti iki 10 naujų statybinių kompanijų, dar daugiau logistikos įmonių (C ir E kategorijų vairuotojams).
Taip pat darbinsime žmones į papildomus keletą fabrikų, o pavasarį – įvairiems žemės ūkio darbams ir į viešbučius.

Daugiau informacijos: www.jobcenter.lt
CV siųsti į el. paštą: info@jobcenter.lt

Pagarbiai,

JOBCENTER LT vadovas

Ilja Malkin

Mitai apie naftos platformas

Mitai apie naftos platformas

Trumpai apie darbą Norvegijoje, bendrai paėmus, ir apie darbą Norvegijos naftos platformose konkrečiai.

Daugelį svetainės lankytojų domina tie patys klausimai - kaip rasti darbą, kur kreiptis, kas įdarbina ir kokie dokumentai reikalingi įsidarbinant.

Atsakysime: darbą rasti galima, jeigu turite tinkamą išsilavinimą, darbo patirtį, kalbos įgūdžius ir, svarbiausia, jei esate SPECIALISTAS, ką reikia dar ir įrodyti.

Tačiau!

Norime iš karto Jus perspėti, kad dėl daugelio priežasčių geriau mėginti laimę kitoje vietoje. Galima ilgai kalbėti apie geopolitinę situaciją, apie išaugusį nedarbą Norvegijoje ir taip toliau.

Pakanka paminėti kad ir visai neseną įvykį, nutikusį emigrantams iš Rusijos, parodytą per centrinius televizijos kanalus. Bent kiek nutuokiant apie naftos pramonės verslą, nesunku suprasti, kad įsidarbinti šioje srityje itin sudėtinga. Tai suvokiant, reikia apsispręsti dėl savo siekio "užsidirbti pragyvenimui" tokiu būdu. Tikimybė, jog šį siekį pavyks įgyvendinti praktiškai - labai maža, ir ne tik dėl klimato ar sąlygų. Beje, problemos esmė ne ta, kad mūsų žmonės kvailesni ar geresni.

Trumpiau tariant, dar daug kur galima išgirsti saldžias pasakėles apie darbą Norvegijos naftos platformose. Pagalvokite patys, kam stambiausioms ir turtingiausioms Europos bendrovėms samdyti diletantus, kad ir nesudėtingam darbui, nekalbant jau apie aukšto lygio specialistus, kurie (skirtingai nei "paprasta darbo jėga") visada bus paklausūs bet kokioje kompanijoje, ne tik Norvegijoje. Juolab, kad tie laikai, kuomet Norvegija negalėjo sau leisti aukštos kvalifikacijos specialistų naftos-dujų pramonėje paprasčiausiai dėl to, kad tokių neturėjo, jau senokai praeityje. "Tarpininkai", kaip įprasta, užims savo nišą tokioje verslo srityje, kaip įdarbinimas turtingose valstybėse. Jie juk tiksliai žino, kad visuomet  prisirinks pinigų iš žmonių, norinčių dirbti ir uždirbti.

Patariu: ieškokite ko nors kitko, negaiškite laiko, kurį realiai galima skirti darbui, "naftinio" darbo paieškoms.

Atsilepimas UAB JOBCENTER LT
Direktorius ILJA MALKIN